Vision

  • Vi bestræber os på at hjælpe mennesker med at finde deres rette plads på arbejdsmarkedet, og således skabe arbejdsglæde og livskvalitet
  • Vi stræber efter at være til gavn for det enkelte individ, virksomheden og samfundet som helhed
  • Vi vil gerne hjælpe virksomheder med at blive mere konkurrencedygtig i forhold til de krav, der stilles i det globalisrede samfund