Iværksætter

Plus Consult kan hjælpe dig hvis du har brug for en hjælp at komme i gang med at starte og drive virksomhed.

Plus Consult kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Indledende afklaring inkl. coaching
 • Grundlæggende viden om start og drift af egen virksomhed
 • Forretningsplan
 • Videreudvikling af forretningsidé og koncept
 • Virksomhedsform
 • Økonomi, budgetter og finansiering
 • Love og regler
 • Salg og markedsføring
 • Netværk og mentorer

Plus Consult afholder ligeledes infomøder og workshops i virksomhedsopstart.


ukflag
You can contact Plus Consult if you  need guidance when you are starting and developing your business.

Plus Consult can help you concerning

 • Preliminary clarification - including business coaching
 • Basic knowledge about starting and running a business
 • Development of a business plan
 • Further development of the business idea and concept
 • Corporate form
 • Economics, budgets and financing
 • Rules and regulations
 • Sales and marketing
 • Network and mentors

Furthermore, Plus Consult organises info meetings and workshops in starting and running af business in Denmark.