Aftale forhold

  Når vi skal indgå en aftale om samarbejde kan følgende forhold gør sig gældende:

  •  I hvert enkelt tilfælde skal der laves en fælles kontrakt, hvor gensidige forventninger og forpligtelser er  aftalt og afklaret. Ved længerevarende forløb sker dette skriftligt og der evalueres løbende.

     

  • Deres virksomhed har hovedrollen i at definere behov og forventninger til Plus Consult's indsats. Kontrakten udarbejdes i en tæt dialog og samarbejde mellem Plus Consult og deres virksomhed.

  • Det er primært Plus Consult, der vælger metoder med henblik på at skræddersy indsatsen til den aktuelle problemstilling.

    Endelig er det meget væsentligt at alle oplysninger behandles fortroligt.